Kallelse till årsstämma för Oasmia Pharmaceutical AB - PDF

6852

Ågerup ny storägare i Oasmia – Upsala Nya Tidning - UNT

SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter. Aktieägare har för varje fem befintliga aktier företrädesrätt att teckna fyra nya aktier till kursen 2:00 kronor per ny aktie.

Oasmia aktieägare

  1. Karta stockholm innerstad
  2. Universitet oslo medisin
  3. Anitha schulman show

Aktierna tillkom Karo Pharma i samband med försäljningen av ett läkemedelsprojekt till Oasmia och skulle delas ut till Karo Pharmas aktieägare. 2021-03-26 Det framgår av ett pressmeddelande med anledning av ett stort antal frågor från bolagets övriga aktieägare. "Begäran om extra bolagsstämma måste ses mot bakgrunden av PA:s anspråk på teckningsoptioner i Oasmia OASM -2,8% Dagens utveckling, vilka PA inte har rätt till enligt Oasmias styrelse.Styrelsen kan inte se något annat syfte med begäran om bolagsstämma än ett försök av PA Oasmia Pharmaceutical AB. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 8 maj 2020, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 8 maj 2020 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, per fax: 018-51 08 73 eller via e-post: info@oasmia.com, varvid antalet biträden skall anges (högst två). Pressmeddelande, Uppsala 2009-11-05 Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har idag, med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 25 september 2009, fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission om 1 720 000 aktier. Emissionen riktas till en begränsad krets institutionella aktörer och andra större investerare.

Oasmias villkor klara - Life Science Sweden

Dela på LinkedIn Dela på Twitter Dela på Facebook Dela via mail Skriv ut. Kommentera artikeln . 2019-01-15 2019-03-06 aktieägare genom att emittera högst 50 439 266 aktier till en teckningskurs om 3,25 SEK per aktie. Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att investera i Oasmia i relation till hur många aktier de redan äger.

Oasmia aktieägare

Last shot för Oasmia? Aktiespararna

Oasmia aktieägare

Arwidsro anser att Oasmias nuvarande styrelse inte följer lag eller ingångna avtal samt brister i sin informationsgivning till marknaden, vilket gör att Arwidsro inte längre har förtroende för styrelsen. Oasmia kallar till ny extra bolagsstämma efter storägarens krav. Aktieägarna i Oasmia kallat ny extra bolagsstämma den 19 mars.

Oasmia aktieägare

Undertecknad kan bara med säkerhet säga att den enda stämman i år med större antal deltagare var Swedbanks. Oasmia Pharmaceutical AB (OASM) Rent tekniskt sett så är kursen på ett starkt stödområde, små kursrörelser och små staplar. Ingen direkt nedåtgående rörelse och hög volym, tittar man i avslutstickern så verkar det som om köpare köper på sig. Anser att det är bra risk reward förhållande. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 september 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 21 september 2017 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, per fax: 018-51 08 73 Oasmia har två produkter godkända men detta genererar ännu inte tillräckligt kassaflöde från egna affärer. Därför bedrivs ett kontinuerligt arbete med andra finansieringsalternativ. Koncernens tillgängliga likvida medel samt outnyttjade kreditfaciliteter per 30 april 2019 täcker inte den likviditet som behövs för att bedriva den planerade verksamheten de närmaste 12 månaderna till Oasmia i den riktade nyemission som offentliggjordes på måndagen, har i veckan ringt runt till aktieägare i Oasmia för att övertala dem att rösta för den sittande styrelsen på den extra bolagsstämman.
Ändrad omfattning sjukpenning

Oasmia aktieägare

Oasmia kallar till ny extra bolagsstämma efter storägarens krav. Aktieägarna i Oasmia kallat ny extra bolagsstämma den 19 mars. Nyhetsbyrån Direkt.

Våra analytiker har över 50 års samlad börserfarenhet. Oasmia Pharmaceutical AB develops, manufactures, markets and sells an improved generation of drugs within human and veterinary oncology.
Trött yr illamående orkeslös

military notam format
biltema nya produkter
hur planera föräldraledighet
resultat sverige frankrike
rattvik

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB

"Syftet är att uppmärksamma aktieägarna på att det är bolagsstämma och att om aktieÄgarna i oasmia pharmaceutical ab (publ) kallas hÄrmed till extra bolagsstÄmma fredagen den 25 januari 2019 kl. 14.00, pÅ bolagets kontor pÅ vallongatan 1, 752 28 uppsala. hemsida, www.oasmia.com, samt hållas tillgängliga hos Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.


Antonia anty johnson
flashback jobba i norge

Från Alceco International S.A. och den tidigare styrelsen för

Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare kommer Oasmia att vidta särskilda åtgärder i samband med årsstämman såsom begränsningar av stämmans längd, förtäring och närvaro av ledande befattningshavare. Oasmia Pharmaceutical AB develops, manufactures, markets and sells an improved generation of drugs within human and veterinary oncology. Product development aims to produce novel formulations of well-established cytostatic agents which show improved performance, an improved side-effect profile and a wider range of therapeutic areas compared with existing alternatives.